ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการด้านดาราศาสตร์


สยาม ทีซี เทคโนโลยี 
เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยของ E&S
(Evans & Sutherland) ผู้นำด้านเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอลของโลก
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยระบบ Digistar

ภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มศักยภาพของระบบฉายดาว สำหรับท้องฟ้าจำลอง
รวมถึงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และการจัดนิทรรศการด้านดาราศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
เพื่อให้ความรู้ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างรอบด้าน โดยมั่นใจได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

ผลงานที่ผ่านมา

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดำเนินการปรับปรุงภายในห้องฉายดาว และติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล คุณภาพระดับ 4K
View more

ท้องฟ้าจำลองโคราช

ท้องฟ้าจำลองโคราช

โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
View more

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ดำเนินการปรับปรุงภายในห้องฉายดาว และติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล พร้อมนิทรรศการด้านดาราศาสตร์
View more

ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ออกแบบและติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล สำหรับท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ โดยใช้เครี่องฉายดาวแบบ แบบ Fish eye lens
View more

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ด้วยโดมแบบเป่าลม มาพร้อมกับเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล fish eye lens ด้วยคุณภาพระดับ 2K
View more

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ด้วยเทคโนโลยีด้านเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในต่างจังหวัดหรือตามโรงเรียนต่างๆ
View more

นิทรรศการด้านพลังงานสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

นิทรรศการด้านพลังงานสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

สร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมีโมเดลและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (4D)
View more

นนิทรรศการด้านอวกาศ  ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 60

นิทรรศการด้านอวกาศ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมีโมเดลและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (4D)
View more

นิทรรศการด้านอวกาศ  ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 61

นิทรรศการ "รู้หรือไม่" ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมีโมเดลและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (4D)
View more