ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ งานปรับปรุงห้องฉายดาว

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)

งานปรับปรุงห้องฉายดาว พร้อมติดตั้งระบบเครื่องฉายดาวดิจิตอล

 

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการปรับปรุงการตกแต่งภายในห้องฉายดาวใหม่ทั้งหมด ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยแรงบันดาลใจ “แสงแห่งออโรร่า” ทำให้พื้นที่ผนังรอบ ๆ ห้องมีความสวยงาม จากเฉดสีที่ถูกจัดวางอย่างลงตัว

พร้อมเพิ่มศักยภาพของระบบฉายดาว ด้วยการติดตั้งระบบการฉายภายในโดมท้องฟ้าจำลอง ความละเอียด 4K  Digistar 5 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจาก Evans and Sutherland เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ และร่วมกันวางผังอุปกรณ์ เพื่อให้ภาพที่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และไร้เงาเครื่องฉายดาว Carl Zeiss ที่ตั้งอยู่กลางห้อง และยังติดตั้งระบบเสียง 5.1 Surround ซึ่งการปรับปรุงห้องฉายดาวนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งแรกในรอบ กว่า 60 ปี  มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการ และนันทนาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ