วิศวกรรมโครงสร้างและงานออกแบบ

บริการด้านโครงสร้างอาคาร

 

สยาม ทีซี มุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาระบบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพส ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
และพร้อมให้บริการด้านงานโครงสร้างอาคาร ระบบประกอบอาคาร ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมีบริการหลัก ๆ แบ่งได้ดังนี้

  • โครงสร้าง
  • สถาปัตยกรรม
  • ระบบประกอบอาคาร
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบประปา – สุขาภิบาล
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบป้องกันการโจรกรรม

ผลงานเรา

โครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 1 หลัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
View more

โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำยมและน่าน

โครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ 1 หลัง : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
View more

โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำยมและน่าน

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี : กรมทรัพยากรธรณี
View more