โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
กรมทรัพยากรธรณี