Play Video

สยาม ทีซี เทคโนโลยี

Siam TC Technology ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีและเครื่องฉายดาวสำหรับท้องฟ้าจำลอง รวมถึงด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญรอบด้านครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบการจัดทำแผนการบริหารการจัดการทรัพยากร  การบริหารโครงการและบำรุงรักษา ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างโครงการโดยไม่เพียงนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อยกระดับการทำงานแต่ยังรวมถึงผลงานและศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

ประเภทธุรกิจของเรา


ท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการธุรกิจด้านท้องฟ้าจำลอง


รายละเอียด

วิศวกรรม
ระบบโทรมาตร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการพัฒนา อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีแล บริการออกแบบติดตั้งด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล


รายละเอียด

วิศวกรรมโครงสร้าง
และงานออกแบบ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ เราจึงเป็นทีมงานระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ที่ให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด

Green & Climate Technology

เป็นแนวคิดที่ได้จากการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ที่ส่งผลดีต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม และนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด